U bent hier als  gast        |      

 Welkom

...op de website voor de ontwikkeling van het centrumplan van Doorwerth. 

Zoals u ongetwijfeld weet loopt in Doorwerth al enige tijd een intensief gesprek over de toekomstige ontwikkeling van het centrum. De Kerngroep van Doorwerth heeft - samen met inwoners van Doorwerth – een eerste richting geschetst van hoe het centrum zich zou kunnen ontwikkelen (deze richting kunt u teruglezen in het “afsluitdocument” . Er is een breed gedeelde probleemstelling dat het huidige centrum te stil en te doods is. Een van de centrale doelstellingen is meer drukte en loop te krijgen in het dorpshart en te zorgen dat het hier goed verblijven is. 

De gemeente Renkum heeft vervolgens het dorpsplatform de ruimte gegeven om een gedragen en haalbaar plan te maken. Dit is dus een bijzonder project ! Het dorp is dus aan zet ! 

Sinds eind 2015 is de kerngroep samen met bureau LOS stadomland een plan aan het maken waarin bewoners en andere belanghebbenden actief betrokken worden. Om de samenleving op een goede wijze te betrekken is een “co-creatie” gestart waarin iedereen wordt uitgenodigd mee te denken en te werken aan het plan voor Doorwerth. Hierbij staat deze website centraal als een belangrijk platform waar mensen met elkaar in gesprek kunnen over de gewenste richting. Natuurlijk zijn daarnaast meerdere publieksbijeenkomsten georganiseerd.

In het archief kunt u teruglezen wat we in de verschillende ronden van de co-creatie hebben gecreeerd en opgehaald. In deze ronde is er flink meegedacht.  In februari en in juni waren er bewonersavonden en is het plan verder gegroeid. Inmiddels zijn we al weer wat verder gevorderd. Er zijn ook verschillende gesprekken met stakeholders zoals het onderwijs, met de werkgroep groen en ook ondernemers zijn betrokken. Op veel zaterdagen waren kerngroepleden aanwezig in de Poort om in gesprek te gaan met bewoners en belangstellenden. In de tussentijds heeft de kerngroep ook de gemeente steeds geïnformeerd via stuurgroepoverleggen en door de Commissie te betrekken.

Nu – November 2016 – zijn we zover dat het plan echt een serieuze vorm heeft aangenomen. 9 november is er een publieksavond en kort daarna gaan we naar de Commissie van de gemeente Renkum. Het is de bedoeling dat er rond de jaarwisseling een plandocument gemaakt is dat aangeboden kan worden aan de gemeente.

We menen dat we in 3 ronden van co-creatie voldoende input hebben opgehaald om te komen tot een goed plan voor het dorpshart.  Breng dus met regelmaat een bezoekje aan deze pagina en volg de discussies! Als u meer wilt weten over de gehele aanpak en planning van het project dan vindt u meer informatie onder de “knop” “achtergronden" en de "knop" "planning".

Het is onze doelstelling dat iedere gebruiker van het centrum van Doorwerth, als bewoner, ondernemer, werknemer, eigenaar of welke hoedanigheid dan ook meedoet in het debat over het centrum van Doorwerth. Iedereen is dus welkom om te reageren. Samen werken we in enkele stappen toe naar een haalbaar en gedragen plan.  

Wat is een plan ?

We gaan geen zeer gedetailleerd plan maken waarin alles is dichtgetimmerd. Wij spreken daarom van een “masterplan”. Daarin zijn de hoofdlijnen voor de toekomst vastgelegd en worden spelregels benoemd voor verdere uitwerking. Waar we al wat concreter kunnen worden zullen we dat zeker doen, maar er moet ruimte zijn voor uitwerking. Immers voordat alle onderdelen van het “masterplan” gerealiseerd zijn, zijn we wat jaren verder en is er vast ook extra informatie nodig.

Hoe werkt deze site ?

Onder de knop “denk met ons mee” wordt iedereen uitgenodigd zijn/haar ideeën over de toekomst van het centrum van Doorwerth te uiten. We hebben uw denkkracht nodig !

Ga dus snel naar “denk met ons mee”.